KNIHY ZDARMA K ROZEBRÁNÍ

Abychom získali prostor na nové knihy, museli jsme provést odtučňovací kůru a některé starší knihy z fondu knihovny vyřadit.

Knihy zde budou k dispozici na rozebrání dle počasí celý týden, v případě nepříznivého počasí v chodbě před knihovnou v 1 p.

Nabízíme vám je zdarma k dispozici.

Dezinfikuje je báječně sluníčko 😊

Místní knihovna v Černilově