První zmínky o knihovně v Černilově jsou z počátku 20. století. V roce 1905 byla založena veřejná čítárna v domě č.p. 259 Antonína Rychetského. 22.7. 1919 byl přijat první knihovní zákon v Československu, o veřejných knihovnách obecních. Zákon byl inspirován anglo-americkou tradicí a zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo. Zákon také stanovil zřizovat na obci nezávislé knihovní rady. Ty měly na starost záležitosti provozu knihovny. Původně „Čtenářská beseda“ byla v Černilově umístěna v domku u Bečků, v hospodě „U Půhoných“, později již Obecní knihovna sídlila v budově tehdejšího Obecního úřadu. V roce 1954 byla přestěhována do budovy „staré školy“, kde funkci knihovníka vykonával učitel Bohuslav Kříž. V roce 1968 byla pak knihovna přestěhována panem Křížem do budovy tehdejšího Místního národního výboru. Funkci knihovníka v té době zastával Petr Sysel. V roce 1974 prošla celá budova rozsáhlou rekonstrukcí. Knihovna získala další prostory a v roce 1975 byla slavnostně otevřena a v těchto prostorách sídlí dodnes. Černilovská knihovna měla velký počet zapsaných čtenářů a také velké množství výpůjček. Od roku 1971 do roku 1980 byla knihovnou poloprofesionální. Její vedoucí, paní Hana Němcová, byla jako jediná zástupkyně vesnických knihoven zvána na porady do Okresní knihovny v Hradci Králové. Od 1. ledna 1980 se knihovna profesionalizuje a současně se stává knihovnou střediskovou, která řídí knihovny s dobrovolnými knihovníky v Bukovině, Lejšovce, Libníkovicích, Libranticích, Libřicích a ve Výravě. Pro malý zájem čtenářů byla knihovna v Bukovině časem zrušena. V roce 2011 předala MK Černilov péči o knihovny ve Výravě, Libřicích, Libranticích, Jeníkovicích a Lejšovce Knihovně města Hradce Králové.

Od 1. ledna 2003 je knihovna plně pod správou obce jako její organizační složka. Slouží obyvatelům obce Černilov, Újezd, Bukovina i návštěvníkům ze širšího okolí. Má oddělení pro dospělé a dětské čtenáře. Absenčně i prezenčně se půjčuje beletrie, naučná literatura a periodika. Veřejnost může využívat bezplatný přístup k internetu. Knihovna pořádá také vzdělávací, kulturní, komunitní a sociální akce a programy pro širokou veřejnost a spolupracuje s Masarykovou jubilejní mateřskou a základní školou v Černilově,  s Klubem maminek Dvoreček a s klubem seniorů – Klubem dobré pohody.