VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO MŠ A ZŠ

 • základní orientační informace o knihovně a jejích službách,
 • lekce knihovnicko-informační výchovy (interaktivní pořady pro děti o knihách, spisovatelích, čtení, informacích, historických událostech, hledání na internetu…)
 • besedy se spisovateli a známými osobnostmi,
 • Pasování prvňáčků na čtenáře,
 • výběr knih pro žáky a učitele,
 • výstavy, soutěže.

PROGRAMY PRO DĚTI

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Knihy, které nemáme v našem fondu si můžete zdarma vyžádat v naší knihovně:

 • Přímo u výpůjčního pultu
 • Prostřednictvím elektronické pošty na adrese knihovna@cernilov.cz, uveďte:

– svoje jméno
– druh dokumentu, o který žádáte
– jméno autora
– název díla
– eventuálně též vydavatele a rok vydání

MOŽNOST NÁKUPU NOVÝCH KNIH PRO VÁS – KNIHA Z KNIHOVNY

TIPY K NÁKUPU TITULŮ NOVÝCH KNIH DO FONDU MK ČERNILOV

Máte-li dojem, že ve fondu knihovny chybí zásadní tituly knih, časopisů nebo map, napište nám a my posoudíme možnost jeho nákupu, pochopitelně s ohledem na naše finanční možnosti a univerzálnost fondu.

Do žádosti uveďte pokud možno co nejvíce identifikačních údajů (NÁZEV, AUTOŘI, INTERPRETI, VYDAVATELSTVÍ, ROK VYDÁNÍ).

Máte-li jiné náměty na zlepšení služeb knihovny, napište nám je též na adresu: knihovna@cernilov.cz

VKLÁDÁNÍ OZNÁMENÍ NA ČERNILOVSKÝ PORTÁL

Pořádáte-li nějakou zajímavou akci pro veřejnost, rádi vám pomůžeme s jejím zveřejněním na černilovském portále www.cernilov.eu  Domluvte se s námi na mailové adrese knihovna@cernilov.cz

ROZESÍLÁNÍ POZVÁNEK NA KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE MOBILNÍM ROZHLASEM

Rozesíláme zaregistrovaným uživatelům černilovského mobilního rozhlasu pozvánky na akce v Černilově. Chcete-li dostávat zprávy o aktuálním dění v Obci Černilov e-mailem nebo prostřednictvím sms zpráv, můžete se registrovat zde: https://cernilov.mobilnirozhlas.cz/ .

NABÍDKA PRO SENIORY

 • individuální školení základní obsluhy počítače, práce s webem a internetem pro jednotlivce z řad seniorů,
 • bezplatná distribuce časopisu pro seniory VITAL PLUS (odběrní místo Místní knihovna a Kulturní a spolkový dům v Černilově)
 • aktualita pro seniory – speciální web pro seniory na www.sedesatka.cz
 • donášková služba vypůjčených knih pro imobilní – domluvte se s námi prosíme telefonicky na čísle 777 639 944 nebo e-mailem: knihovna@cernilov.cz