Máme pro vás k zapůjčení hru Terra Futura – více se o ní dozvíte zde:

https://namysli.com/hra_o_klima/terra-futura/

Knihovny a udržitelnost

Tématem roku 2022 pro knihovny byla zvolena UDRŽITELNOST. Tedy cíle udržitelného rozvoje dle formulace Organizace spojených národů.  K naplňování těchto cílů se zavázaly všechny členské státy OSN. A stranou nezůstaly ani knihovny.

Těmito cíli jsou:

 1. Konec chudoby
 2. Konec hladu
 3. Zdraví a kvalitní život
 4. Kvalitní vzdělání
 5. Rovnost mužů a žen
 6. Pitná voda, kanalizace
 7. Dostupné a čisté energie
 8. Důstojná práce a ekonomický růst
 9. Průmysl, inovace a infrastruktura
 10. Méně nerovností
 11. Udržitelná města a obce
 12. Odpovědná výroba a spotřeba
 13. Klimatická opatření
 14. Život ve vodě
 15. Život na souši
 16. Mír, spravedlnost a silné instituce
 17. Partnerství ke splnění cílů

V čem můžeme například i v černilovské místní knihovně přispívat k udržitelnosti?

 • Třídíme odpad – na papír, plast, sklo, baterie, kompost a směs
 • Pořádáme besedy a výstavy k tématu, obzvláště v Březnu měsíci čtenářů,
 • Recyklace knih – vyřazené či darované knihy dáváme k dispozici ve venkovní otevřené knihovně pro výběr dalším zájemcům, pomáháme s touto recyklací i návštěvníkům knihovny, pokud přinesou své knihy, které již nechtějí mít doma, 
 • Používáme úsporné žárovky,
 • Místo klimatizace větráme otevřenými okny
 • Před knihovnou (před budovou obecního úřadu) jsou stojany na kola či koloběžky – podporujeme cestování, které je ekologicky šetrné
 • Máme ve fondu knihy, které se věnují šetrnému způsobu života. Zvláště doporučujeme edici Smarticular od nakladatelství Kazda, které jsou označeny na hřbetu knihy číslováním MDT 64.
 • Pořádáme sbírky pro Potravinovou banku či další charitativní sbírky pro potřebné (například Krabice od bot).
 • Promítáme filmy z festivalu Jeden svět v rámci říjnového Týdne knihoven, které se věnují udržitelnému rozvoji,
 • Při pořádání akcí pro veřejnost se snažíme nepoužívat jednorázové nádobí, ale to, které se dá umýt a využít opakovaně. Vzniká tak méně odpadu.
 • Pořádáme na zahradě KSD Výstavu na stromech, která upozorňuje na témata udržitelného rozvoje,
 • Nabízíme službu Kniha z knihovny – možnost objednání nových knih se zasláním do knihovny s naší větší objednávkou (šetří se tak obalový materiál i poštovné) a službu Meziknihovní výpůjční služby (pokud nějakou knihu nemáme k dispozici, vypůjčíme pro vás z jiné knihovny)
 • Máme regionální fond, který se věnuje místům a osobnostem Královéhradeckého kraje,
 • Jako odměnu účinkujícím pořizujeme dárky z lokálních zdrojů (lokální výrobky) či květiny zde vyrostlé.

Ekologický institut Veronica sestavil publikaci s radami Jak uspořádat veřejnou akci ekologicky. Ke stažení je dostupná zde: https://www.veronica.cz/jak-usporadat-akci-ekologicky. Už mnoho let se snažíme naše akce pořádat právě v tomto duchu 😊.

Příroda potřebuje, abychom k ní byli šetrní a pečovali o ni. Zkusme každý z nás pro to něco udělat.