Interiér knihovny

dětské oddělení:

Literárně-hudební beseda Po stopách Karla IV. s Otomarem Dvořákem a Josefem Pepsonem Snětivým – Kulturní a spolkový dům v Černilově 14. 6. 2021

Den válečných veteránů 11. 11. 2020 – Makové pole u Pomníku padlým:

Beseda s Michalem Vieweghem – Kulturní a spolkový dům v Černilově 21. 9. 2020:

Zahájení projektu BOOKSTART 2020 – Vítání občánků v Kulturním a spolkovém domě v Černilově 1. 3. 2020

Březen měsíc čtenářů jsme zahájili pěkně od těch úplně nejmenších a hned první březnový den. V sobotu 1. 3. 2020 jsme na Vítání občánků v Kulturním a spolkovém domě v Černilově předali materiály projektu Bookstart 25 malým občánkům Černilova, Újezda a Bukoviny, spolu s pozváním do Knihovna Černilov a poukazem na čtenářský průkaz do jejich 6 let zdarma. Děkujeme Obci Černilov, že jsme mohli být u toho a přejeme všem novým malým občánkům, aby jejich nový kufřík na cestu čtenářským dobrodružstvím se plnil spoustou príma zážitků! Více o projektu na www.sknizkoudozivota.cz