Český den proti rakovině – 13. 5. 2020

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020 (24. ročník)Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině PrahaTermín sbírky: středa 13. května 2020, v Místní knihovně v Černilově si můžete žlutý kvítek zakoupit v čase 8 – 12 a 13 – 17 hodin.Kytičky pro letošní rok: barva stužky – zelenáMinimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 KčHlavní téma letošní sbírky: nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence více na http://www.denprotirakovine.cz

CENA ZA LITERATURU PRO DĚTI A MLÁDEŽ „Suk – ČTEME VŠICHNI“ – HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ DĚTSKOU KNIHU, KTERÁ VYŠLA V ROCE 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem Ceny je ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2019 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí. Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích: Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“ Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství Počin školních knihoven Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 29. února. Hlasovat je možno zde: https://www.npmk.cz/…/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie-cena…

Představení projektu Seniorská obálka – I.C.E. karta KSD Černilov 18. 2. 2020 od 14:00

Projekt Seniorská obálka – I.C.E. karta – představí krajská koordinátorka projektu v Královéhradeckém kraji, Mgr. Jana Frohlichová. Součástí prezentace bude krátká videoprojekce. Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života. Jde o kartu, na které mají senioři vyplněné základní údaje o svých nemocech, lécích, alergiích, kontakty na blízké osoby a praktického lékaře. Karta s údaji je umístěna na viditelném místě v bytě nebo domě. Nápad na seniorskou obálku vznikl ve spolupráci krajské samosprávy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při realizaci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Seniorská obálka, nebo též karta I. C. E. (In Case of Emergency) je určena nejen pro seniory, kteří se ocitnou v krizové situaci. Napomáhá především v okamžiku, kdy člověka postihnou náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc. V takových situacích bývá člověk rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný, nedokáže odpovídat na položené otázky. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná I. C. E. karta umístěná na viditelném místě v domácnosti. Co do karty vyplnit?Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe s někým blízkým či rodinou. Vyplňují se údaje týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí, a léků, které užívá. Dále je vhodné uvést jméno praktického lékaře, ale především údaje týkající se blízkých osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité ji průběžně aktualizovat, například při změně předepsaných léků. Kam kartu umístit?Vyplněnou kartu je nutno umístit na jedno ze dvou možných míst – na lednici (třeba magnetkou), a nebo do průhledné fólie na vnitřní stranu vchodových dveří. Je důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta vidět. Kartu neukládejte do neprůhledného pouzdra nebo do šuplíku a podobně. Tiskopisy bude možno vyzvednout na místě nebo jsou k dispozici v Místní knihovně v Černilově a v kanceláři Obecního úřadu v Černilově.

Do nového roku se Čtenářskou výzvou 2020

O výzvě Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle předem daných témat (jednu knihu lze vždy použít pouze pro splnění jednoho tématu) a získejte zdarma 20 knih na příští výzvu nebo hrnky Databáze knih! Jak na to? Na webu DatabazeKnih.cz si můžete snadno a přehledně evidovat průběh své výzvy (viz ukázka) a prohlížet stav a pokroky dalších čtenářů. Chcete-li inspiraci k výběru vhodné knihy nebo se jen přesvědčit o správnosti svého výběru, V Diskuzi najdete náměty a zkušenosti dalších čtenářů, kteří se také nebojí čelit Čtenářské výzvě.

14. 2. Mezinárodní den darování knih

14. 2. je dobře známe datum jako Den zamilovaných, ale také je to MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNÍ KNIH ! Mezinárodní den darování knih však myslí především na děti a na budování jejich vztahu ke čtení. Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny či třeba věnujte knihy na dobročinné účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů, nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny. Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem knihu. A nebo si pro ni přijďte k nám do knihovny 😀

Beseda o vzdělávacím projektu v Indii – Adopce na dálku 27. 1. 2020

Beseda o vzdělávacím projektu v Indii – Adopce na dálku KSD Černilov 27. 1. 2020 19 h Projekt Adopce na dálku představí pracovníci Diecézní Charity Královéhradecké diecéze. Od středy 4. prosince 2019 je v Kulturním a spolkovém domě v Černilově k vidění putovní výstava příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec Králové tímto způsobem vypráví příběhy osmi úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®. Výstava zůstane v Černilově až do pondělí 27. ledna 2020, kdy se od 19 hodin uskuteční promítání fotografií z cesty do Indie, na které jste srdečně zváni. Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem. K některým jsou k dispozici také krátká videa s českými titulky (youtube.com/AdopceNaDalku). Mnozí z dnes již dospělých absolventů prožívali v dětství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů. Naštěstí se jich ujali indičtí partneři projektu Adopce na dálku®. Když se pak tito mladí lidé postavili na vlastní nohy, začali někteří sami finančně podporovat chudé děti a další jim ve svém volném čase pomáhají třeba s domácími úkoly. Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli od roku 2000 již téměř 6500 indických dětí k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více na adopce.hk.caritas.cz. Vojtěch Homolka

Výstava 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách – KSD Černilov 13. 1. – 6. 2. 2020

Výstava 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách, která je do Kulturního a spolkového domu v Černilově na období 13. 1. – 6. 2. 2020 zapůjčena Národní knihovnou ČR, představuje knihovní zákon z roku 1919, který je (spolu s navazujícím prováděcím Nařízením vlády Republiky československé ze dne 5. listopadu 1919) jedním z nejdůležitějších historických milníků československého knihovnictví. „Když jsem výstavu připravovala, nevycházela jsem z údivu, nač všechno autoři zákona a nařízení mysleli. Mám před nimi velký respekt,“ říká Renata Salátová, autorka výstavy. Výstava má za cíl připomenout, co předcházelo samotnému přijetí zákona, dále představuje zákon samotný, včetně doprovodného materiálu ve formě dobové těsnopisné zprávy apod. Medailonky jedenácti knihovnických osobností připomínají ty, kteří se o zpracování textu zákona, jeho přijetí parlamentem i o další rozvoj knihovnictví významně zasloužili. Celou výstavou provází zmiňované nařízení vlády, kterým byl tento zákon uváděn v praxi. Výstava ukazuje dopad na každodenní život knihoven, ať už knihovníků (jejich vzdělávání, práci se čtenářem, budování fondů apod.) či čtenářů (podmínky půjčovní knih, ale i výchova čtenářů, včetně odstraňování negramotnosti v určitých částech Československa atd.). Také připomíná nezanedbatelnou roli státu při podporování knihoven. Vše je doplněno dobovými fotografiemi, které autorka výstavy sbírala po celé republice. PhDr. Renáta Salátová Národní knihovna České republiky renata.salatova@nkp.cz

PF 2020

Milí čtenáři, od dnešního dne jsme tu opět pro vás dle pravidelných otevíracích časů a těšíme se na vaši návštěvu. Po vánoční pauze je tedy dnes (čtvrtek) otevřeno od 13 do 18 hodin.Přejeme vám krásný nový rok 2020!

Tříkrálová sbírka 2020

Tradiční Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR se v Černilově uskuteční v sobotu 11. 1. 2020 mezi 9 až 13 hodinou. Zájemci o pomoc se sbírkou – koledníci (děti) a jejich doprovod (dospělí) se můžou hlásit přes on-line přihlašovací formulář zde: https://forms.gle/wjJDpWts78us6e246 nebo v Místní knihovně v Černilově (knihovna@cernilov.cz, tel. 777 639 944). Děkujeme. Více na www.trikralovasbirka.cz