BOOKSTART 2020

Březen měsíc čtenářů jsme zahájili pěkně od těch úplně nejmenších a hned první březnový den. V sobotu 1. 3. 2020 jsme na Vítání občánků v Kulturním a spolkovém domě v Černilově předali materiály projektu Bookstart 25 malým občánkům Černilova, Újezda a Bukoviny, spolu s pozváním do Knihovna Černilov a poukazem na čtenářský průkaz do jejich 6 let zdarma. Děkujeme Obci Černilov, že jsme mohli být u toho a přejeme všem novým malým občánkům, aby se jejich nový kufřík na cestu čtenářským dobrodružstvím plnil spoustou príma zážitků! Více o projektu na www.sknizkoudozivota.cz