VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁČKŮ 12. 4. 2022

Školková třída Školáčků, tedy předškoláčků, je prostě úžasná v tom, že chodí každý měsíc do knihovny, tedy do Místní knihovny v Černilově. Je to sice trochu makačka připravit pravidelný program, ale ono se to vždy nesmírně vyplatí. Děti a paní učitelky jsou totiž báječné, a tak je každá jejich návštěva velkou radostí a potěšením.

V úterý 12. 4. 2022 jsme se spolu věnovali tematicky jaru, jarním zvířátkům a básničkám, vyprávěli jsme si proč se slaví Velikonoce a jaké mají kořeny a děti napjatě poslouchaly jak si židé při svátku Pesach připomínají vyjití z Egypta, jak slaví Pesachový Seder a co připomínají pro křesťany jednotlivé dny Velikonočního týdne.

Vyrobili jsme si zajíce – každý dva – jednoho domů na okno a jednoho pro pana starostu Javůrka, který zrovna slavil půlkulatiny. Takže jsme si také vysvětlili, co jsou to půlkulatiny, a protože pan starosta je velký chovatel králíků, každý před-školáček mu vyrobil jednoho králíka z papíru, originálně jej vyzdobil, a pak jsme je šli panu starostovi předat. Práce starosty je věc těžká, je to samá starost, a tak věříme, že pana starostu potěšila písnička, kterou si děti zpívají při přání k narozeninám ve školce. Paní učitelka Pája ji rychle upravila dle situace a tak pěvecký sbor školáčků zapěl: „My Vám jdem, pane starosto, dnes všichni přát, aby Vás na světě měl každý rád, abyste byl šťastný a taky zdravý, doma i v práci usměvavý 😃„.

Školáčci si opět vybrali v knihovně každý jednu knihu domů na přečtení, a tak jim v jejich čtenářských deníčcích přibude další zápis. A v květnu už se uvidíme spolu takto naposledy, tak to bude chtít nějaké originální rozloučení 🤔💪🥰