PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Pasování černilovských prvňáčků na čtenáře se uskuteční ve středu 14. 6. 2023 od 9:30 na dvoře Kulturního a spolkového domu v Černilově.

Pasování tří tříd černilovských prvňáčků na čtenáře bude velkou slavnostní událostí!

Pro děti je připravena kniha paní spisovatelky Zuzany Barilové a paní ilustrátorky Markéty Vydrové Křeček v letu, kterou vydal Svaz knihovníků a informačních pracovníků v nakladatelství Triton v rámci projektu Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka. Získání knihy finančně podpořila Obec Černilov – velice děkujeme!

Letos budou prvňáčci pasováni krásným novým mečem, který vypadá jako opravdový.

Než budou pasováni, musí projít úkolovými stanovišti a prokázat na nich, že se za první rok školy opravdu stali čtenáři. Na stanovištích je v tom prověří starší spolužáci ze školy.

Prvňáčci se mohou zdarma stát čtenáři Místní knihovny v Černilově (pokud jimi již nejsou, protože mnozí sem pilně chodili i se školkou či s rodiči) a své čtenářské dovednosti rozvíjet půjčováním pestré nabídky knih, které tu pro ně máme.