PŘEDNÁŠKA PSYCHOLOŽKY PHDR. MICHAELY PETERKOVÉ JAK SVÉMU DÍTĚTI POMOCI KE ZDRAVÉ OSOBNOSTI

Zveme všechny zájemce o psychologii na přednášku PhDr. Michaely Peterkové o zásadních momentech v rozvoji osobnosti dítěte a jeho klíčových psychických potřebách.

Ukážeme si k jakým důsledkům ve vnitřním světě člověka vedou různé způsoby komunikace a uspokojování potřeb. První roky života mají zásadní důležitost: určují, kolik práce dá člověku v dospělosti prožívat zdravou sebedůvěru, zvládat těžké situace a radovat se ze světa. Pojďte na seminář, ve kterém vše společně prozkoumáme!

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 19 hodin v Kulturním a spolkovém domě v Černilově ve velkém sále v 1. patře.

Uskuteční se v rámci projektu Bookstart a je podpořena Královéhradeckým krajem.

Vstup zdarma pro všechny zájemce.