KRABICE OD BOT – SBÍRKA VÁNOČNÍCH DÁRKŮ PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN

Do projektu Krabice od bot – vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin – se zapojujeme jako sběrné místo Knihovna Černilov už podesáté. Již nyní si můžete zarezervovat svůj dárek, který byste chtěli k Vánocům někomu potřebnému připravit. Letos je nově také kromě kategorií pro děti ve věku od 0 do 18 let možné připravit dárek i třeba pro maminku, tatínka nebo celou rodinu: https://www.krabiceodbot.cz/…/mistni-knihovna-v-cernilove/

Dárky vybíráme od 23. 11 do 6. 12. 2021, poté je předáme organizacím, které s potřebnými dětmi a rodinami pracují. Vybíráme dárky pro klienty:

  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradce Králové,
  • spolku Salinger, z.s. – projekt Triangl
  • obecně prospěšné společnosti Aufori
  • Centra pro rodinu Broumov

Děkujeme všem dárcům

více o projektu na www.krabiceodbot.cz