ŠKOLÁČCI A NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ NA TÉMA LIDSKÉ TĚLO 1. 2. 2022

První únorový den přišli do knihovny Školáčci z mateřské školy. Protože tento týden ve školce probírají téma Lidské tělo, byla jejich návštěva tomuto tématu také věnována. Seznámili jsme se spolu s knihou Hlava v hlavě, protáhli si těla při pohybové hře, vytvořili venkovní výstavu inspirovanou knihou a školáčci si každý vypůjčili domů novou knihu, se kterou se budou moci seznámit a zaznamenat do svého čtenářského sešitu. Výstavu najdete ve vitríně u kiosku u školy, doporučujeme k návštěvě.