KNIHOVNY A UDRŽITELNOST

Knihovny a udržitelnost

Tématem roku 2022 pro knihovny byla zvolena UDRŽITELNOST. Tedy cíle udržitelného rozvoje dle formulace Organizace spojených národů.  K naplňování těchto cílů se zavázaly všechny členské státy OSN. A stranou nezůstaly ani knihovny.

Těmito cíli jsou:

 1. Konec chudoby
 2. Konec hladu
 3. Zdraví a kvalitní život
 4. Kvalitní vzdělání
 5. Rovnost mužů a žen
 6. Pitná voda, kanalizace
 7. Dostupné a čisté energie
 8. Důstojná práce a ekonomický růst
 9. Průmysl, inovace a infrastruktura
 10. Méně nerovností
 11. Udržitelná města a obce
 12. Odpovědná výroba a spotřeba
 13. Klimatická opatření
 14. Život ve vodě
 15. Život na souši
 16. Mír, spravedlnost a silné instituce
 17. Partnerství ke splnění cílů