BOOKSTARTOVÉ BATŮŽKY PŘEDÁNY

Malí budoucí čtenáři dostali na prázdniny své bookstartové batůžky, ve kterých mají knihu na přečtení, pexetrio, časopis Kouzelné čtení, tipy na knihy, záložku a další. Batůžky dostali na zahradní slavnosti Klubu maminek Dvoreček na zahradě Kulturního a spolkového domu v Černilově v úterý 21. 6. 2022. Batůžky Bookstart připravil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Královéhradecký kraj finančně podpořil úhradu nákladů na jejich výrobu pro děti z našeho kraje. Smyslem projektu je podpora čtenářství a spolupráce mezi dětmi od narození do 6 let, rodiči a knihovnami v rozvoji čtenářské gramotnosti.