SBÍRÁME MOBILY K RECYKLACI

Během května 2023 budeme sbírat staré mobily, určené k recyklaci.

Recykluj mobil je celorepubliková kampaň propagující recyklaci mobilních telefonů. Mobilní telefony lze odevzdat na mnoha místech, jako jsou pobočky Zásilkovny, knihovny, městské úřady Prahy a pobočky T-Mobile. Cílem kampaně je chránit přírodu podporou recyklace mobilů.

Jedním se sběrných míst je také Místní knihovna v Černilově. Vybrané mobily předáme firmě Remobil, která jejich recyklaci zajišťuje.

Kampaní Recykluj mobil podpoří firma Remobil dlouhodobého partnera Jedličkův ústav a školy věnováním 10 Kč z každého odevzdaného mobilu. Cílem je sesbírat takové množství nepotřebných mobilů, díky němuž by bylo možné přispět Jedličkově ústavu na obnovu dětského tábora, konkrétně na vybudování bezbariérové chatky, opravu přístupových cest a nájezdů do současných chatiček. Celkově je pro tento účel již vysbíráno 250 tisíc Kč.