PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve středu 14. 6. 2023 se na dvoře Kulturního a spolkového domu v Černilově, tedy vlastně na hradě Černilov, konalo slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře.

Čtenáře pasoval rytíř Lukáš Naslovíčko, za vydatné pomoci Bílé a Modré paní, Princezny Květinky a Dvorní dámy a správkyně hradní pokladny Janičky.

Prvňáčci dostali knihu vydanou speciálně pro ně v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka s názvem Křeček v letu.

FOTOGRAFIE jsou na https://www.cernilov.cz/galerie/pasovani-prvnacku-na-ctenare-2023

Pasování prvňáčků na čtenáře na hradě

Pasování prvňáčků na čtenáře patří k tradiční a jedné z nejkrásnějších akcí knihovnického roku. V Černilově máme tu velkou výhodu, že k takové slávě můžeme využívat báječné prostory Kulturního a spolkového domu s jeho vybavením a zahradou. Letošní pasování se tu uskutečnilo ve středu 14. 6. 2023. Každý rok má v Černilově pasování prvňáčků na čtenáře jiné téma. Letos jsme si zapůjčili od Černilovských Blešek jejich krásný hrad, který jim vyrobila na taneční vystoupení Alenka Rychtaříková. Pasování probíhalo tedy na Hradě Černilov.

Hradní průvodkyně uvítala všechny přítomné těmito slovy: „Dámy a pánové, vítáme vás na prohlídce hradu Černilov, který se nachází v nadmořské výšce 250 m.n.n. a leží cca 4 km severně od Hradce Králové. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1271. Podle archeologických průzkumů byla zdejší oblast osídlena již v době bronzové. Později kolem hradu vedly důležité obchodní stezky. Za vlády Václava II., Karla IV. a Václava IV. byl Černilov královskou obcí. Hrad patřil mnoha majitelům, jeho nejlepším správcem byl rytíř Lukáš Naslovíčko, který pocházel z jihu království, našel v tomto kraji lásku a již zde zůstal. K hradu patřila vždy Bílá paní Žofie, Modrá paní Verunka, dvorní dáma a správkyně hradního pokladu paní Janička a hudebnice slečna Barbora. Dnes patří hrad spolku Ulita Černilov. Prosíme nedotýkejte se vystavených exponátů. Přejeme vám krásnou prohlídku“. A slečna Barbora zahrála na klavír a zazpívala k tomu písničku. Bílá a Modrá paní přečetly ukázku z knihy Křeček v letu, vydané Svazem knihovníků a informačních pracovníků pro účastníky projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.

První třídy poté dostaly dva důležité úkoly. K prokázání svých písmenkových znalostí měly na velký papír do načrtnutého erbu napsat co nejvíce slov, která charakterizují jejich třídu. Každá třída také krásně zazpívala unplugged písničku na podiu.  

Zástupci první A, B a C přečetli čtenářský slib. Rytíř Lukáš a dvorní dáma Janička připomněli pasovací formuli. A pak už začalo samotné pasování. Paní učitelky vyvolávaly své žáčky po jednom, předaly každému s gratulací slavnostní pasovací glejt, děti prošly za dohledu slečny Barbory čtenářskou branou, u Modré paní položením ruky na knihu odpřísáhly, že budou dodržovat přečtený čtenářský slib. Rytíř Lukáš je pasoval mečem, dostali placku Jsem čtenář s obrázkem paní malířky Venduly Hegrové a knihu Křeček v letu. Od letošního roku máme pro Pasování na čtenáře nádherný meč, který vyrobil pan Podzimek. Velice mu za to děkujeme, protože tak naši čtenářskou slávu povýšil do úplně profesionálních výšin. Meč je opravdu moc nádherný, ale nebojte, není ostrý, takže se s ním nemůže nikomu nic stát. Jen se z něj stane čtenář :D.

Dva žáčci, kteří se do Černilova přistěhovali až během roku z Ukrajiny, letos zatím nemohli zvládnout písmenkový um. Dostali však od paní učitelky speciální ocenění za jejich velkou odvahu a snahu.

Letošních prvňáčků bylo 53, což je na Černilov velké číslo. Budeme moc rádi, když všech 53 dětí bude na svůj první školní rok a vše, co se v něm naučili, vzpomínat jako na něco speciálního a hezkého. Věříme, že se z nich budou dále stávat větší a větší čtenáři, budou se tak moci dozvídat mnoho o světě kolem nich a hledat v knihách inspiraci, radost, poučení či odpočinek.

Moc děkujeme paní učitelkám, rodičům a dalším rodinným příslušníkům za vykouzlení čtenářských dovedností u svých dětí a přítomnost na čtenářské slávě. Moc děkujeme všem pomocníkům, kteří se na ní podíleli. Také moc děkujeme Obci Černilov za finanční podporu této akce.

Za Místní knihovnu v Černilově Jana Žárská