LEDNOVÉ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ PRO NEJMENŠÍ

Tříkrálové bookstartové setkání v knihovně pro nejmenší čtenáře a jejich dospělý doprovod se uskutečnilo ve čtvrtek 11. 1. od 9:30 do 11 hodin.

Děkujeme všem účastníkům – dětem, maminkám, tatínkovi a babičce za velice milé dopoledne, kdy největší odměnou bylo to, že někteří účastníci plakali, že nechtějí odejít domů 🙂

Fotografie z Tříkrálového setkání pro nejmenší v naší knihovně: