LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou

vyhlašujeme soutěž na téma

ČEŠTINA 21. století – nová slova, nové významy


Zadání: napište příběh, ve kterém použijete nová slova, která čeština dříve neznala, ale která teď běžně používáte.

Vámi zvolená slova v textu podtrhněte.

Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:

1)            první stupeň ZŠ

2)            druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

3)            střední školy

Maximální délka textu je 1 strana A4.

Velikost písma na PC nejméně 9 – nejvíce 12.

Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.

Uzávěrka soutěže: 16. 4. 2021

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a autoři vítězných prací v každé kategorii se mohou těšit na zajímavé ceny. Pokud to situace dovolí, proběhne slavnostní vyhlášení na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2021 (10. – 13. 6. 2021), v pavilonu Rosteme s knihou v pátek 11. 6. od 11:00 hodin. V případě úspěchu vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi. Vítězné literární práce budou dostupné na webových stránkách www.rostemesknihou.cz

Příběhy posílejte elektronicky na e-mail: soutez@rostemesknihou.cz

Nezapomeňte na každý jednotlivý příspěvek uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon.

Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webu www.svetknihy.cz.

Více na www.rostemesknihou.cz a na www.svetknihy.cz. Neváhejte se na nás obracet s dotazy.

Koordinátorky soutěže: Kamila Chrtková, Jana Chalupová

soutez@rostemesknihou.cz  

+420 737 500 126, 603 439 943