BALENÍ UČEBNIC NETRADIČNÍCH FORMÁTŮ

Místní knihovna v Černilově nabízí školákům službu balení netradičních formátů učebnic.

Cena je 10 Kč/ks

Více informací: Místní knihovna v Černilově, knihovna@cernilov.cz, www.knihovna.cernilov.eu